پرداخت به اندازه مصرف

به منظور حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک، تنها به اندازه‌ای که از سرویس‌ها استفاده کرده‌اید هزینه پرداخت خواهید نمود. به عنوان مثال یک سایت کوچک با هزینه تقریبی ۱۵۰ هزار تومان در ماه می‌تواند از همه سرویس‌های دیپی استفاده کند.
می‌توانید تنها برای چند ساعت یک پروژه را ایجاد کنید و فقط هزینه همان چند ساعت را پرداخت نمایید.
شرح نرخ (ریال)
هزینه پایه (برای هر ساعت) ۲,۰۰۰
هزینه جملات اضافه شده جدید * ۳۰
هزینه ماهانه نگهداری جملات ۳۰
جستجوهای لغوی ۵۰
جستجوهای مفهومی ۵۰
پیشنهاد‌های مفهومی ۲۵
* این هزینه تنها یک بار فاکتور می‌گردد (در ماه‌های آتی تنها هزینه ماهانه نگهداری برای این جملات محاسبه خواهد شد).