راهنمای مبتدیان

در صورت مجهز بودن سایت شما به نقشه سایت، می‌توانید با استفاده از خزشگر دیپی به راحتی و بدون نوشتن حتی یک خط کد، درخواست خزش سایت‌تان را صادر نموده و از تمام امکانات دیپی بر روی سایت‌تان استفاده نمایید.
اگر هنوز حساب کاربری خود را در دیپی ایجاد ننموده‌اید، می‌توانید هم‌اکنون یک حساب کاربری در دیپی ایجاد فرمایید.
پس از ایجاد حساب کاربری و ورود به سیستم:

۱. به صفحه تنظیمات بروید.

۲. برای نخستین وبسایت خود یک پروژه جدید ایجاد نمایید.

۳. آدرس نقشه سایت وبسایت‌تان را در حین ساخت پروژه وارد و یا پس از ساخت پروژه بروزرسانی نمایید.

۴. اگر اعتبار حساب دیپی شما مثبت است، بر روی دکمه خزش کلیک کنید تا محتوای صفحات سایت شما با کمک خزشگر‌های دیپی جمع‌آوری شوند.
پس از آن، شما می‌توانید وضعیت خزش سایت‌تان را در بخش خزش‌های صفحه تنظیمات مشاهده فرمایید.

۵. نوار جستجوی دیپی را با استفاده از این کد به صفحات سایت خود اضافه کنید.